مقالات

علی معجزه پیامبر

علی (ع) معجزه پیامبر (ص)

پیامبر دو معجزه دارد: یکی قرآن، دیگری علی بن ابی‌طالب. برای آن که پیامبران آمدند انسان را به درجه کمال انسانیت برسانند در مکتب کدام

ادامه»