نویسنده: salim

تاریخ تحلیلی اسلام

تاریخ تحلیلی اسلام ۳۰

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۳۰ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوعات این جلسه وقایع سال نهم هجری، وجوب زکات (سیره‌ی اقتصادی پیامبر])، عام الوفود و غزوه‌ی تبوک می‌باشد.

بیشتر بخوانید »
تاریخ تحلیلی اسلام ۲۵

تاریخ تحلیلی اسلام ۲۵

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۲۵ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: وقایع سال پنجم هجری متن تاریخ تحلیلی اسلام ۲۵ بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه بحث تاریخ تحلیلی

بیشتر بخوانید »
تاریخ تحلیلی اسلام ۲۴

تاریخ تحلیلی اسلام ۲۴

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۲۴ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: وقایع سال چهارم هجری متن تاریخ تحلیلی اسلام ۲۴ بسم الله الرحمن الرحیم در ادامۀ بحث تاریخ تحلیلی

بیشتر بخوانید »
تاریخ تحلیلی اسلام ۲۲

تاریخ تحلیلی اسلام ۲۲

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۲۲ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: داستان ازدواج حضرت زهراء و حضرت علی علیهما السلام و تتمهٔ وقایع سال دوم هجری متن تاریخ تحلیلی

بیشتر بخوانید »
تاریخ تحلیلی اسلام ۲۱

تاریخ تحلیلی اسلام ۲۱

کلاس تاریخ تحلیلی اسلام ۲۱ مدرس: حجة الاسلام و المسلمین سلیمی موضوع: غـزوهٔ بـدر متن تاریخ تحلیلی اسلام ۲۱ بسم الله الرحمن الرحیم ما وقایع سال دوم هجری را داشتیم

بیشتر بخوانید »